Header Ads

Nhớ Tôi - Remember Me


Remember Me

Remember me but never cry 
Remember me when you see a dove fly 
Remember me when the roses glisten 
With the drops of dew 
For I am forever with you 
Remember me but do not grieve,
For it’s God’s will for me to leave.
Remember me, but not in sadness.
Remember me only in gladness
For all we shared in laughter and fun.
For now my purpose on Earth is done.
So go your way.
Find a new tomorrow.
Never think of me with sorrow.
Make each new day the best
Before you come
To that heavenly rest.
Remember me.

H. Lawson

Nhớ Tôi

Xin người hãy nhớ đến tôi,
Nhưng đừng để giọt lệ rơi chan hòa.
Nhớ tôi vào lúc phương xa
Thấy bồ câu vỗ cánh qua chân trời.

Nhớ tôi khi thấy hồng tươi
Long lanh với giọt sương rơi rạng ngời
Vì tôi luôn ở bên người
Bên nhau mãi mãi tứ thời còn chi.

Nhớ tôi xin chớ sầu bi,
Ý Trời đã muốn tôi lìa dương gian.
Nhớ tôi xin chớ buồn than.
Vui cùng kỷ niệm ngập tràn khi xưa.

Mình cùng vui thú sớm trưa
Tiếng cười rộn rã, trò đùa giỡn chung
Giờ tôi nhiệm vụ đã xong
Nghiệp trần đã trả, cõi lòng thảnh thơi.

Đường đời riêng bước chân người
Hãy tìm về hướng tương lai rạng màu.
Tưởng niệm tôi đừng muộn sầu
Mỗi ngày mới hãy mau mau hoàn thành.

Điều thánh thiện, việc tốt lành
Trước khi người tới bước quanh cuối đời
Thiên thu an giấc thảnh thơi
Nhớ tôi xin nhớ những lời trao nhau.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ


No comments

Powered by Blogger.