Header Ads

Tủ Sách Lâm ViêneBooks (download để đọc bằng computer hay smartphone).


Truyện Một Thời Chinh Chiến


Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù và Trận Tái Chiếm Cổ Thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị

Trận Chiến Trên Căn Cứ Hoả Lực Charlie
.

101 Truyện Thiền

Quyển 1 (1-20) Quyển 2 (21-40) Quyển 3 (41-60)
Quyển 4 (61-80) Quyển 5 (81-101)  

Công Án Thiền (do Thiền Sư Gyomay M. Kubose Biên Soạn)

Quyển 1 (1-21)
Vượt Qua Nhị Nguyên
   

Truyện Ngụ Ngôn

Quyển 1 (1-25) Quyển 2 (26-50) Quyển 3 (51-75)
Quyển 4 (76-100) Quyển 5 (101-125) Quyển 6 (126-158)

Truyện Cổ Tích


Truyện Cổ Nước Nam

Truyện Lạ Nước Nam
 

Truyện Ngắn

Quyển 1 Quyển 2 Quyển 1
Quyển 3 Quyển 4  

Thơ Tiếng Việt và Chuyển Ngữ


Thơ Sáng Tác

Thơ Hán-Việt


Thơ Mỹ-Việt


Thơ Của Shakespeare

Ngụ Ngôn La Fontaine

 


Những Tác Giả Và Tác Phẩm Khác


Thơ Chu Bách Việt

(Phụ bản: Thơ Vương Khẩu Nghiệp)
Tìm Hiểu Truyện Kiều
Biên soạn của Ngô Minh Trực

Truyện Kiều - The Tale of Kiều
Bản dịch Anh ngữ của Vương Thanh


Hịch Tướng Sĩ
Bản dịch Anh ngữ của Vương Thanh

Cộng Đồng Người Việt Tại Canada

Tưởng Niệm Quốc Hận năm thứ 48
Liên Hội Người Việt Tại Canada Thực Hiện

Vương Thanh Thi Tuyển - Tập 1
Bên Giòng Thuỷ Nguyệt
Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
Truyện Thơ
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Non Nước Nghiệt Oan
Thơ Tha Nhân


Đặc San Lâm Viên Xuân Giáp Thìn 2024
   


Tham Khảo

Truyện Ngắn

Biên Khảo

Bình Luận

Thơ

Nhạc


Powered by Blogger.