Header Ads

Âm / Dương Lịch Đối Chiếu


- Cách tính năm nhuận theo Dương lịch 

Lấy số năm đem chia cho 4, nếu chia chẵn cho 4, nhưng không chia chẵn cho 100 thì năm nó là năm nhuận. 

Ngoại trừ những năm tròn thế kỷ có 2 số 00 ở cuối, thì lấy số năm chia cho 400, nếu chia chẵn cho 400 thì năm đó là năm nhuận.
 
- Cách tính năm nhuận theo Âm lịch

Lấy số năm dương lịch chia cho 19. Nếu chia chẵn cho 19 hoặc có số dư theo một trong các số: 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó là năm nhuận có tháng nhuận.

1 comment :

  1. Thêm "option" ngày tháng âm-dương lịch này rất hay. Bravo.
    Viên.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.