Header Ads

Thơ Tuệ Nga: Trăng Lên Phố Nhớ - Chị Về Phương Ấy


Trăng Lên Phố Nhớ

Mùa chuyển Thơ sang lá rụng vàng
Bâng khuâng Mây trắng vắt đồi ngang
Trăng lên Phố Nhớ, Trăng huyền diệu
Nắng trải bờ xa, Nắng dịu dàng
Cúc thắm Vườn Em! Hương Cúc thoảng
Thơ về Đất Mẹ ! Tiếng Thơ sang,
Ai đan tâm sự dòng hưng phế !
Trầm Ngát Thu Ca Lộng Gió Ngàn ...   

TUỆ NGA

Oregon, Miền Tây Bắc
Mùa Thu 2023

Chị Về Phương Ấy 

Tiễn Chị lên xe chẳng nói gì
Mùa Thu buồn những cánh mây đi
Bâng khuâng lá rụng vàng phương nhớ
Lòng cũng như mây ...một sắc chì ...

Vườn Chị, Xinh tươi Thơm lá Mộng !
Mầu xanh huyền diệu Cánh Nhu Mì
Chị về phương ấy ! Thuyền Êm Gió ...
Tiễn Chị lên xe chẳng nói gì !

Mây trắng hình như bỗng trắng hơn
Cho Thơ xao xuyến ... Hồn cô đơn !
Đến, Đi ! Tan,Hợp ! Đời Mây Nước !
Thả Sóng, chìm sâu đáy Nỗi Buồn ...

Chị Về Phương Ấy Vườn Tươi Nắng !
Em Viết Thư Sầu... Gửi Gió Thu ...
Cúc đã Nở Vàng ngoài dậu đó,
Nghe Lòng Hoang Vắng! Gió VI Vu ...

TUỆ NGA


No comments

Powered by Blogger.