Header Ads

Chuyện Kể Trong Nhân Gian: Cầu Cho Bạo Chúa Sống Lâu


Ngày xưa có một hôn quân
Dân chúng ai cũng rủa thầm chết đi
Nhưng có một bà lão kia
Ngày ngày chăm chỉ vẫn đi nguyện cầu
Cầu cho vua được sống lâu
Nếu vua phải chết, nguyện cầu chết thay
Lạ lùng muốn rõ chuyện này
Vua tìm bà lão hỏi ngay sự tình
Lão bà thẳng thắn thưa trình:
"Vua xưa hung bạo dân tình lầm than
Tôi cầu, tôi vái, tôi van
Có người nào khác lên làm vua đi
Thời may có một kẻ kia
Giết vua đoạt chức trị vì dân gian
Nào ngờ khổ ải tràn lan
Vua mới tàn ác, bạo tàn hơn xưa
Tôi lại cầu xin sớm trưa
Có người nào khác làm vua giúp đời
Nào hay giờ tới phiên ngài
Lại còn tàn ác gấp mười, gấp trăm
Thế nên tôi cầu thánh thần
Cho ngài sống mãi chẳng cần thay ai
Phải chết thì cứ bắt tôi
Nếu ngài mà chết người người lầm than.”

Mới hay thay kẻ hung tàn
Có khi gặp kẻ bạo tàn gấp trăm.

Bùi Phạm Thành
Ngày 10 tháng 9 năm 2023


Nhân đọc chuyện: 

Cầu Cho Bạo Chúa Sống LâuNo comments

Powered by Blogger.