Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 37 - Con Quạ Và Cái Bình Cao Cổ


Con Quạ Và Cái Bình Cao Cổ

Thời tiết hạn hán xảy ra
Đi tìm nước uống thật là khổ công
Quạ đang khát nước vô cùng
May thay thấy một cái bình cổ cao.

Quạ cúi đầu nhìn ngay vào
Chỉ còn ít nước nhưng sao uống cùng
Cố gắng thì cũng hoài công
Cổ bình cao quá thật không cách nào.

Không uống nước, chết khát sao
Phải nghĩ ra một cách nào ngay đây
Quạ nhặt từng viên sỏi này
Bỏ vào thì nước lại đầy lên thêm
Dần dần mực nước dâng lên
Quạ có thể uống nước liền được ngay.

Trí thông minh ích lợi thay
Giúp ta thoát khỏi những ngày khó khăn.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 4 năm 2021)

The Crow And The Pitcher
by Aesop

In a spell of dry weather, when the Birds could find very little to drink, a thirsty Crow found a pitcher with a little water in it. But the pitcher was high and had a narrow neck, and no matter how he tried, the Crow could not reach the water. The poor thing felt as if he must die of thirst.

Then an idea came to him. Picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one. With each pebble the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink.


In a pinch, a good use of our wits may help us out.


No comments

Powered by Blogger.