Header Ads

Thơ Mùa Hạ - Summer Poem


Summer poem


I will bring you flowers
Every morning for your breakfast
And you will kiss me
With flowers in your mouth
And you will bring me flowers
Every morning when you wake
And look at me
With flower in your eyes

Heather Holden

Thơ mùa Hạ


Em sẽ trao anh những đóa hoa
Để điểm tâm dùng mỗi sáng ra
Và anh hôn đáp em vài nụ
Bờ môi hoa nở ngát tình ta
Rồi anh cũng sẽ tặng em hoa
Mỗi sáng khi anh tỉnh giấc ra
Nhìn em ánh mắt tràn say đắm
Muôn đóa hoa tình nở thiết tha

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Chuyển ngữ)
Powered by Blogger.