Header Ads

Chém Lên Đá


tay người cầm gươm chém lên đá
đá có đau hay không - người không biết
chỉ biết tay người đau
gươm người luyện bao nhiêu năm
cũng không bằng đá nằm im từ bao nhiêu kiếp
bởi thế người đừng tự hào có gươm quý
chém sắt như chém bùn
bên cạnh người, đá tuy lặng im
nhưng đá cao quý hơn người
vì đá trong sạch và trường tồn sống mãi
tay người cầm gươm chém lên đá
đá trầy xước không tiếng rên la
trong khi người hề hà kiêu ngạo
đá nằm im từ bao nhiêu kiếp
tích lũy muôn đời hồn dân tộc cha ông
qua những thế kỷ bão giông
đá vẫn đứng vững trước cuồng ngông thời đại
bởi thế người chớ nên man dại
cầm gươm chém lên đá rồi nghênh ngang
phù danh của người so với tuổi của đá
chẳng là bao, người ơi đừng kiêu ngạo.

thy an
(Đặc San Lâm Viên)Powered by Blogger.