Header Ads

Cơn Mưa Mùa Hạ - Summer Shower


Summer shower

A drop fell on the apple tree
Another on the roof;
A half a dozen kissed the eaves,
And made the gables laugh.
A few went out to help the brook,
That went to help the sea.
Myself conjectured, were they pearls,
What necklaces could be!
The dust replaced in hoisted roads,
The birds jocoser sung;
The sunshine threw his hat away,
The orchards spangles hung.
The breezes brought dejected lutes,
And bathed them in the glee;
The East put out a single flag,
And signed the fête away.

Emily Dickinson
(1830 – 1886)

Cơn mưa mùa Hạ

Mưa rơi từng giọt mưa rơi
Giọt trên cây táo, giọt nơi mái nhà
Giọt hôn hiên vắng thiết tha
Đầu hồi ngắm cảnh mưa sa mỉm cười.
Mưa rơi giúp suối êm trôi
Suối tuôn giúp sóng biển khơi bạc đầu
Giọt mưa trông tựa ngọc châu
Kết liên thành chuỗi phô mầu yêu thương!
Mưa trôi sạch sẽ bụi đường
Muôn chim đua hót, phố phường vui tươi
Ánh dương hé lộ chân trời
Điểm tô lóng lánh buông lơi cây vườn.
Gió rung thoảng khúc đàn buồn,
Hoà vào hoan lạc đang tuôn điệu mừng
Phương Đông giương ngọn cờ hồng
Mưa vui lễ hội vội nhường vầng dương.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)

Powered by Blogger.