Header Ads

Ta Không Muốn Tình Duyên Đôi Lứa


Let Me Not To
The Marriage Of True Minds


Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:
O, no! it is an ever-fixéd mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

William Shakespeare
(1564-1616)

Ta Không Muốn
Tình Duyên Đôi Lứa


Ta không muốn tình duyên đôi lứa
Lại có điều ngăn trở tiếng lòng
Tình đâu xứng đáng tình nồng
Khi người thay đổi, ta cùng đổi thay,
Ta không muốn chia tay đôi ngả
Để con tim buồn bã ưu phiền,
Dù giông bão chẳng ngả nghiêng
Tình như sao sáng dẫn thuyền ngoài khơi.
Tình trân quý trên đời tiềm ẩn
Tháng năm đâu làm vẩn thanh cao
Chỉ riêng môi thắm má đào
Là phai hương sắc theo mầu thời gian.
Ngày giờ cứ rộn ràng trôi mãi
Riêng tình ai tồn tại trong hồn
Người ôm một mối tình con
Đến ngày tận thế tình còn vương tơ.
Nếu minh chứng rằng ta sai trái
Nếu trần gian còn mãi nghi ngờ
Coi như ta chẳng dệt thơ
Và người đời chẳng bao giờ biết yêu.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao (chuyển ngữ)

Powered by Blogger.