Header Ads

Gửi Celia


To Celia

Drink to me only with thine eyes,
And I will pledge with mine;
Or leave a kiss but in the cup
And I'll not look for wine.
The thirst that from the soul doth rise
Doth ask a drink divine;
But might I of Jove's nectar sup,
I would not change for thine.

I sent thee late a rosy wreath,
Not so much honouring thee
As giving it a hope that there
It could not withered be;
But thou thereon did'st only breathe,
And sent'st it back to me;
Since when it grows, and smells, I swear,
Not of itself but thee!

Ben Jonson
(1572-1637)

Gửi Celia

Mắt em cạn chén đủ say
Mắt ta cũng cạn ly đầy mừng em;
Nụ hôn em thật dịu mềm,
Xin em lưu vết môi trên ly này.
Thế là ta đủ ngất ngây,
Rượu tiên mời nữa hồn đây chẳng màng:
Rượu ngon, mật ngọt thiên đàng
Dễ gì đổi nụ hôn nàng tặng ta.

Một vòng hồng kết muôn hoa
Tôn vinh vừa tặng làm quà em yêu
Mong hoa luôn mãi mỹ miều
Cánh phô thắm sắc, hương gieo khuê phòng,
Xin em đặt nụ hôn nồng
Rồi em trao lại vòng hồng cho ta
Hoa kia dù có mặn mà
Dù sau hoa nở hương nhà lan xa
Ta thề nào thiết hương hoa
Một khi em đã trao ta hương tình.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ

Đọc thêm:
Ben Jonson
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Jonson


Powered by Blogger.