Header Ads

If I Die - Nếu Tôi Chết


If I Die

If I die in a war zone; 
  box me up and send me home.

Put my medals on my chest; 
  tell my mom I did my best.

Tell my dad not to bow; 
  he won’t get tension from me now.

Tell my brother to study perfectly; 
  the keys to my bike will be his permanently.

Tell my sis not to be upset; 
  her bro will not rise after this sunset.

Tell my nation not to cry; 
  "coz I’m a soldier born to die."

(Unknown)

Nếu Tôi Chết

Nếu tôi chết ở sa trường
Xin người tẩm liệm gọn gàng xác tôi
Gửi về quê cũ mà thôi
Huy chương hãy gắn trên nơi ngực này.
Và thưa để Mẹ được hay
Việc quan trọng nhất tôi nay hoàn thành.
Nay thưa Cha rõ sự tình
Đừng âu lo tới con mình làm chi.
Nhắn em trai chăm học đi
Xe anh để lại mãi thì tặng em.
Nhắn em gái chớ buồn thêm
Anh đây an giấc ngủ yên lâu dài
Sau khi khuất bóng mặt trời.
Thưa trình tổ quốc đừng rơi lệ sầu
Vì tôi chiến sĩ nguyện cầu
"Hy sinh bảo vệ tuyến đầu quê hương"

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ 3-2022)


Phụ chú của ĐSLV:

Thực ra đây là tựa đề của một quyển tự truyện (autobiography) của Tim O'Brian về nghĩa vụ quân sự của anh ta trong chiến tranh Việt Nam, sách được xuất bản năm 1973 với tựa đề "If I Die in a Combat Zone, Box Me Up and Ship Me Home" đã được một tác giả nào đó viết thành bài thơ.

Tựa đề này cũng được đem vào âm nhạc trong hai bản: "Where The Rose Is Shown""Someone To Talk To".

Quyển "If I Die in a Combat Zone, Box Me Up and Ship Me Home" được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt và đánh giá cao. Tờ Washington Star cho rằng đây có thể là "tác phẩm vĩ đại nhất nói về chiến tranh Việt Nam", và O'Brien "Có lẽ là nhà văn viết về chiến tranh Việt Nam hay nhất".


No comments

Powered by Blogger.