Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 48 - Người Điền Chủ Và Những Đứa Con


Người Điền Chủ Và Những Đứa Con

Làm lụng thì chỉ mệt thôi,
Phí tổn ít nhất mọi người ghi tâm.
Vị điền chủ sắp lìa trần,
Gọi con đến để một lần trối trăn.

Dặn con: "Ruộng chớ chia phân,
Vì cha ta đã có lần dặn khuyên,
Châu báu cùng với bạc tiền,
Chôn ở ngoài ruộng, ta quên chỗ rồi.
Các con hãy nhớ nghe lời,
Nếu mà tìm được thì đời ấm no.
Hãy nghe lời ta dặn dò,
Cùng nhau ra sức chăm lo bới, đào."

Thế là không chừa nơi nào,
Các con ra sức bới đào suốt năm.
Châu báu thì vẫn biệt tăm,
Nhưng mà vườn, ruộng muôn phần tốt tươi.

Lợi nhuận thu về bằng mười,
Bây giờ mới hiểu những lời cha khuyên.
Ruộng đất chính là bạc, tiền,
Muốn tìm kho báu phải nên chuyên cần.

Bùi Phạm Thành
Viết theo lời thơ của LaFontaine
(25 July 2018)
The Farmer And His Sons
by Aesop

A rich old farmer, who felt that he had not many more days to live, called his sons to his bedside.

"My sons," he said, "heed what I have to say to you. Do not on any account part with the estate that has belonged to our family for so many generations. Somewhere on it is hidden a rich treasure. I do not know the exact spot, but it is there, and you will surely find it. Spare no energy and leave no spot unturned in your search."

The father died, and no sooner was he in his grave than the sons set to work digging with all their might, turning up every foot of ground with their spades, and going over the whole farm two or three times.

No hidden gold did they find; but at harvest time when they had settled their accounts and had pocketed a rich profit far greater than that of any of their neighbors, they understood that the treasure their father had told them about was the wealth of a bountiful crop, and that in their industry had they found the treasure.


Industry is itself a treasure.


No comments

Powered by Blogger.