Header Ads

Chỉ Còn Tin Ở Giời


Ối giời các bác ơi
Chẳng phải chỉ riêng tôi
Khi gặp chuyện “bức xúc”
Lại mở miệng kêu giời.

Bây giờ ở Việt Nam
Từ dân đen như than
Đến đỏ như cán bộ
Cũng kêu giời mà than.

Mùng một và ngày rằm
Đầu năm đến cuối năm
Dân chúng và quan chức
Đến đền, chùa xin xăm.

Ngày xưa đảng vô thần
Ngày nay đảng và dân
Cán bộ và quan chức
Đều lạy giời, cúng thần.

Quan chức và cán bộ
Giống nhau ở một chỗ
Bán chức và mua quan
Tham nhũng và hối lộ.

Dân trong nước ngày nay
Chẳng còn tin được ai
Cả đảng lẫn nhà nước
Chỉ còn tin ở giời.

Lãnh đạo cũng là người
Hùng hổ ngoài mặt thôi
Nhưng khi gần xuống lỗ
Cũng phải sợ Phật giời.

Lãnh đạo của đảng ta
Thân Tàu hay thân Nga
Nhưng gửi con du học
Sang Úc, Anh, Mỹ cả.

Xưa theo đảng chống "Nguỵ"
Và quyết tâm đuổi Mỹ
Ngày nay xin giời Phật
Cho được làm "Mỹ, Nguỵ".

Họ vào chùa cầu gì ?
Xin Phật giời điều chi ?
Họ van xin nhiều nhất:
"Được qua sống ở Mỹ."

Ối giời các bác ơi
Xin đừng hỏi gì tôi
Muốn hiểu cho ra nhẽ
Bắc thang lên hỏi giời.

Chu Bách Việt


Covid-19: Hết phong tỏa, không còn tin nhau thì đi cầu cúng


No comments

Powered by Blogger.