Header Ads

Mộ Chiến Binh - The Soldier's Grave


THE SOLDIER’S GRAVE

Strew lightly o’er the soldier’s grave
The springtime blossoms fresh and white,
And deck with wreaths and garlands bright
The silent couches of the brave.

They fought – they died – they lie at rest
Beneath yon low and grassy mounds;
No more for them the trumpet sounds
To thrill the patriotic breast.

But though they mingle with the dust
In that dark kingdom, where Decay
Sits thronéd in his halls of clay,
Their memory is free from rust.

For well we love to honor those
Who bravely fell amid the fight,
Who sank in all their vanquished might
Upon the field among their foes.

We honor both – the blue, the gray –
For time hath blotted from the mind
All bitter thoughts and words unkind
And washed all prejudice away.

And we remember only this, -
They bravely fought – they bravely died;
And, hero-like, their souls should ride
Along the ether seas of bliss.

Then spread upon each grave today
The fragrant blossoms of the spring,
And simple wreaths and garlands fling
Above the soldier’s honored clay.

HENRY D. MUIR

MỘ CHIẾN BINH

Đó đây nơi mộ chiến binh
Mùa xuân rộn nở hữu tình sáng tươi,
Muôn vòng hoa tưởng niệm người
Điểm trang nơi nghỉ của đời hùng anh.

Họ chiến đấu, họ hy sinh,
Giờ yên nghỉ dưới cỏ xanh mộ phần;
Chẳng còn kèn trổi thúc quân
Gợi lòng ái quốc công dân nước nhà.

Họ cùng cát bụi tan ra
U minh chốn đó nhạt nhòa bóng đêm
Dù ba tấc đất phủ lên,
Lòng dân đâu đã dễ quên công người.

Chúng ta tôn kính một đời
Những người chiến đấu khắp nơi oai hùng
Xả thân ngăn kẻ thù chung,
Hy sinh nào há tiếc thương thân mình.

Mọi màu áo kẻ chiến binh
Dù xanh, dù xám tôn vinh phút này
Bụi thời gian phủ tháng ngày
Xóa đi thành kiến, đắng cay, muộn sầu.

Lòng ta nhớ họ dài lâu
Can trường chiến đấu, tuyến đầu hy sinh
Nơi miền cực lạc Thiên Đình
Linh hồn siêu thoát, thắm tình quân dân.

Hôm nay dâng đóa hoa xuân
Ngát thơm tỏa khắp mộ phần chiến binh,
Dâng hoa tưởng niệm anh linh
Dưới lòng đất mẹ, yên bình nghỉ ngơi.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO


No comments

Powered by Blogger.