Header Ads

Mộ Hoang - The Forgotten Grave


The Forgotten Grave

After a hundred years
Nobody knows the place,-
Agony, that enacted there,
Motionless as peace.
Weeds triumphant ranged,
Strangers strolled and spelled
At the lone orthography
Of the elder dead.
Winds of summer fields
Recollect the way,-
Instinct picking up the key
Dropped by memory.

Emily Dickinson
(1830-1886)

Mộ Hoang

Trăm năm trần thế vần xoay
Ai còn biết đến nơi này nữa đâu
Ngày nao chất ngất thảm sầu
Giờ trơ như đá, dãi dầu, tịch liêu.
Cỏ hoang lấn phủ tiêu điều
Bao chân khách lạ sớm chiều dạo ngang
Mộ bia nhẩm đọc từng hàng
Nhớ về người dưới suối vàng mấy khi.
Gió qua đồng vắng ngày hè
Lần theo năng tính xuôi về lối xưa
Lượm thâu mật khóa mong chờ
Mà vùng ký ức hững hờ bỏ vương.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữNo comments

Powered by Blogger.