Header Ads

Dưới Vườn Dương Liễu


Down By The Salley Gardens


Down by the salley gardens my love and I did meet;
She passed the salley gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish, with her would not agree.

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;
But I was young and foolish, and now am full of tears.

WILLIAM BUTLER YEATS
(1865-1939)

Dưới Vườn Dương Liễu


Dưới vườn liễu nàng cùng ta gặp gỡ;
Nàng bước qua chân ngỡ tuyết trắng xinh.
Nàng khuyên ta giữ êm đẹp cuộc tình
Như lá mọc trên cành cây thoải mái;
Nhưng thuở đó ta đầu xanh khờ dại,
Nào có nghe lời êm ái bên tai.

Ngoài đồng vắng cùng bên sông đứng lặng,
Bàn tay nàng ôi tuyết trắng kiêu xa
Tựa vai ta nàng khuyên nhủ thiết tha
Sống nhàn nhã như cỏ hoa đập nước;
Ta tuổi trẻ, dại khờ vào thuở trước,
Để giờ đây lệ ướt đẫm bờ mi.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển ngữ)Powered by Blogger.