Header Ads

Gương Sáng


The Example

Here's an example from
A Butterfly;
That on a rough, hard rock
Happy can lie;
Friendless and all alone
On this unsweetened stone.

Now let my bed be hard,
No care take I;
I'll make my joy like this
Small Butterfly,
Who happy heart has power
To make a stone a flower.

William Henry Davies
(1871-1940)

Gương Sáng

Hãy coi gương sáng
Kìa chú bướm vàng
Đậu trên đá tảng
Vui vẻ vô vàn
Cô đơn, không bạn
Đá lạnh khô khan.

Nay giường không êm
Ta chẳng thiết gì
Noi gương chú bướm
Cảm thấy vui đi
Tim vui thật lạ
Biến đá thành hoa.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ


Powered by Blogger.