Header Ads

Tưởng Nhớ


Remember


Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you planned:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

Christina George Rossetti
(1830-1894)

Tưởng Nhớ


Hãy nhớ tôi khi tôi lìa dương thế,
Về chốn xa vùng quê lạ âm thầm;
Người đâu còn tay cầm tay thủ thỉ
Tôi dùng dằng chân nửa ở nửa đi.
Hãy nhớ tôi những ngày xưa diệu vợi
Người cùng tôi bàn tới chuyện tương lai:
Chỉ nhớ tôi; người ơi xin thấu hiểu
Tính trễ rồi, cầu nguyện cũng thế thôi.
Tuy nhiên nếu người quên tôi giây phút
Rồi nhớ nhau! Xin trút hết muộn sầu:
Vì bóng đêm và tan vỡ qua mau
Suy tư cũ niềm đau dù hằn lại
Nhớ làm chi thêm buồn mãi mà thôi
Hãy quên đi và nở một nụ cười!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao - chuyển ngữ
(Đặc San Lâm Viên)

Powered by Blogger.