Header Ads

Thông Tin Ma-Dê-In csVN


Việt Nam lắm chuyện ngược đời,
Nghe ra thì lại nực cười chết luôn.
Nguyễn Xuân Phúc vừa phát ngôn:
"Việt Nam cường quốc về nguồn thông tin."
“Lề trái” thì phải lặng im,
Để cho “Lề phải” loan tin hàng ngày.
Công an chuẩn bị ra tay,
Tóm cổ những kẻ nói ngay, thẳng thừng.
Đây là luật ở trong rừng,
Bây giờ áp dụng để trừng phạt dân.
Truyền Thông, Tuyên Giáo góp phần
Bịt mồm, kiểm duyệt, trói chân dân lành.
"An Ninh Mạng", luật rành rành
Biểu tình bị bắt, đấu tranh bị tù.
Còn lại đám lãnh đạo ngu
Chăn dân như thể chăn tù khổ sai.
Bịt mắt, che miệng, bịt tai
Thông tin kiểu ấy còn ai sánh bằng!

Vương Khẩu Nghiệp
(Đặc San Lâm Viên)


Tham khảo:
Thủ tướng: Việt Nam phải trở thành cường quốc về công nghệ thông tin
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/pm-vn-must-become-it-powerhouse-09092018194900.html
Powered by Blogger.