Header Ads

Lối Đi Qua Rừng


The Way Through The Woods

They shut the road through the woods
Seventy years ago.
Weather and rain have undone it again,
And now you would never know
There was once a road through the woods
Before they planted the trees:
It is underneath the coppice and heath
And the thin anemones.
Only the keeper sees
That, where the ring-dove broods
And the badgers roll at ease,
There was once a road through the woods.

Yet, if you enter the woods
Of a summer evening late,
When the night-air cools on the trout-ringed pools
Where the otter whistles his mate,
(They fear not men in the woods,
Because they see so few),
You will hear the beat of a horse's feet,
And the swish of a skirt in the dew,
Steadily cantering through
The misty solitudes,
As though they perfectly knew
The old lost road through the woods...
But there is no road through the woods.

Rudyard Kipling
(1865-1936)

Lối Đi Qua Rừng

Đã từ bảy chục năm rồi
Người ta bít lối xuyên nơi rừng già,
Lại thêm ngày tháng phôi pha
Chập chùng gió táp, nhạt nhòa mưa sa,
Giờ đây bạn khó nhận ra
Trước kia từng có lối qua rừng này.
Thuở xưa bụi rậm chen cây
Cỏ hoang, hoa dại mọc đầy khắp nơi,
Chim rừng ấp trứng thảnh thơi
Chồn con, thú nhỏ giỡn chơi hài hòa,
Cai rừng rõ chuyện xưa xa
Trước kia từng có đường qua rừng này.

Tuy nhiên nếu bạn vào đây
Một đêm hè muộn hây hây mát trời
Tung tăng ao vắng cá bơi
Mừng reo gọi bạn vui đời ái ân
(Cá đâu sợ tiếng bước chân
Bóng người ít thấy, xa gần vắng hoang),
Bạn sẽ nghe ngựa phi ngang
Tiếng chân gõ nhịp nhẹ vang đều đều,
Trong sương vẳng giữa tịch liêu
Tiếng xiêm sột soạt buồn hiu thuở nào
Âm thanh thân thiết là bao
Dường như quen thuộc nẻo vào rừng xưa...
Lối mòn, cỏ dại, sương mờ
Nào đâu còn thấy đường đưa qua rừng.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ
(Đặc San Lâm Viên)Powered by Blogger.