Header Ads

Triết Lý Tình Yêu


Love’s Philosophy

The fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean,
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion;

Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one another's being mingle.
Why not I with thine?

See the mountains kiss high Heaven
And the waves clasp one another;
No sister flower would be forgiven
If it disdained its brother;

And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea:
What are all these kissings worth
If thou kiss not me?

Percy Bysshe Shelley
(1792-1822)


Triết Lý Tình Yêu

Suối nguồn chảy nhập vào sông
Sông trôi êm ái hòa cùng biển khơi,
Gió dâng từ bốn phương trời
Du dương quấn quít muôn đời cuộn bay.

Có chi ở thế gian này
Cô đơn mà chẳng sum vầy dài lâu
Tuân theo luật tối nhiệm mầu.
Đôi ta sao chẳng cùng nhau chung lòng?

Non cao hôn nhẹ trời trong
Sóng xa quần tụ chập chùng đại dương;
Hoa nào còn được mến thương
Khi chê cỏ nội, hoa vườn kề bên.

Ánh dương ôm ấp đất liền
Trăng hôn biển vắng triền miên mơ mòng:
Thiên nhiên tình có như không
Nếu nàng chẳng đặt môi nồng hôn ta?

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ


Powered by Blogger.