Header Ads

Thả Mồi Bắt Bóng


Le Chien qui lâche sa proie pour l’ombre

Chacun se trompe ici-bas :
On voit courir après l’ombre
Tant de fous qu’on n’en sait pas
La plupart du temps le nombre.
Au Chien dont parle Ésope il faut les renvoyer.
Ce Chien, voyant sa proie en l’eau représentée,
La quitta pour l’image, et pensa se noyer.
La rivière devint tout d’un coup agitée ;
À toute peine il regagna les bords,
Et n’eut ni l’ombre ni le corps.

Jean de La Fontaine
Thả Mồi Bắt Bóng

Ở đời vẫn thấy nhiều người
Thả mồi bắt bóng thói đời tham lam.
Chuyện rằng con chó ngậm xương,
Đang thong dong bước trên đường ven sông.
Bỗng dưng chó nhìn xuống sông,
Rõ ràng thấy một cục xương nữa kìa.
Nhả xương ngậm, vồ cục kia,
Ngã ngay xuống nước, tức thì bóng tan.
Chợt đâu nước cuộn dâng tràn,
Khó khăn lắm mới lội sang được bờ.
Toàn thân ướt sũng bơ phờ,
Cục xương nước cuốn bây giờ tìm đâu?
Thả mồi bắt bóng được đâu,
Mất cả hai thứ chứ đâu được gì.

Bùi Phạm Thành


Powered by Blogger.