Header Ads

Dừng Chân Chiều Tuyết Bên Rừng


Stopping By Woods    
On A Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Robert Frost
(1874-1963)

Dừng Chân 
Chiều Tuyết Bên Rừng

Rừng ai đây xem chừng như ta biết
Nhà chủ nhân chắc biền biệt làng xa
Nào thấy đâu lặng lẽ có mình ta
Dừng chân ngắm rừng nhòa trong tuyết trắng.

Chú ngựa non vẻ như là lạ lắm
Nghĩ ngừng chi nơi vắng trại đâu kề
Giữa rừng đông và hồ giá lạnh tê
Chiều u ám nhất năm về giăng thấp.

Ngựa rung khẽ nhạc chuông như muốn nhắc
Như hỏi thầm ta chắc lạc đường chăng.
Ngoài ra còn văng vẳng giữa thênh thang
Tiếng gió ngàn vờn tuyết hoa bay trắng.

Rừng đáng yêu, âm u và sâu thẳm,
Nhưng nặng lòng ta ước hẹn còn ghi,
Đường còn xa chờ đón bước ta đi,
Đi, đi nữa trước khi ta ngơi nghỉ.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ


Dừng Chân Bên Rừng Trong Chiều Tuyết Rơi

Rừng này vẫn biết từ lâu,
Ngôi nhà còn ở mãi sâu trong làng.
Chẳng ai thấy được tôi đang
Dừng chân ngắm tuyết ngập tràn rừng cây.

Con ngựa chẳng biết sao đây
Dừng chân lại ở chốn này rừng cây.
Bên rừng hồ đóng băng đầy,
Một chiều tối nhất của ngày trong năm.

Lắc mình cho chiếc chuông rung,
Như rằng muốn hỏi có lầm đường chăng?
Đất trời thì vẫn lặng câm,
Thoảng cơn gió nhẹ âm thầm tuyết rơi.

Rừng sâu, tối, đẹp tuyệt vời,
Nhưng ta vẫn phải giữ lời hứa kia.
Còn bao dặm nữa thì về,
Ngả lưng yên giấc nằm mê mộng vàng.

Bùi Phạm Thành

Phụ chú của ĐSLV:
Chân dung tác giả
Có thể nói Robert Frost là một trong những thi sĩ bậc nhất của Hoa Kỳ, ông đã 4 lần nhận được giải Pulitzer về thơ và được quốc hội  trao tặng Huy Chương Vàng (Congressional Gold Medal). Bài thơ “Dừng Chân Chiều Tuyết Bên Rừng - Stopping by Woods on a Snowy Evening”, về nghĩa đen, mô tả một người lữ hành đơn độc dừng chân vào ban đêm trong chuyến đi của mình để ngắm tuyết rơi trong rừng. Tuy say mê trước vẻ đẹp của cảnh vật, nhưng người lữ hành cũng tự nhắc nhở mình rằng vẫn còn phải tiếp tục cuộc hành trình trước khi được nghỉ ngơi: 

"The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep"

Về nghĩa bóng, nhất là ba câu trên, hàm ý nói về cuộc đời của con người như đi trong một khu rừng rất đẹp, sâu thẳm và cũng có nhiều đen tối, bất trắc. Nhưng ai cũng phải đi hết con đường đó, làm hết nhiệm vụ trước khi yên nghỉ. Những câu này đã được dùng trong lời thông báo của xướng ngôn viên đài phát thanh Westinghouse Broadcasting khi quan tài của cố Tổng Thống Hoa Kỳ, John F. Kennedy, được đưa về White House. 

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, đã sửa lại là “The woods are lovely, dark and deep. He has kept his promises and earned his sleep - Khu rừng đẹp, tối và sâu thẳm. Cha đã giữ lời hứa và, cuối cùng, an hưởng sự nghỉ ngơi" để đọc trong tang lễ của thân phụ ông, cũng  là cựu thủ tướng Canada, Pierre Trudeau. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stopping_by_Woods_on_a_Snowy_Evening

Powered by Blogger.