Header Ads

Hãy Tưởng Tượng - Imagine


Imagine

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace
You, You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world
You, You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

John Winston Lennon

Hãy Tưởng Tượng

Hãy cùng tưởng tượng với tôi,
Thiên đàng nào có trên trời đó đâu.
Chỉ có mây bay trên đầu,
Đưới chân địa ngục có đâu bao giờ.
Sống hôm nay, cho bây giờ,
Không có biên giới, bến bờ phân chia.
Nghĩ xem, nào có khó chi,
Không giết, không chết bởi vì lòng tham.
Chẳng cần tôn giáo vương mang,
Cùng nhau chung sống bình an một đời.
Giấc mơ này chẳng riêng tôi,
Một ngày nào đó bạn ơi hãy cùng.
Một đời an lạc sống chung,
Toàn dân thế giới cùng chung một nhà.
Không gì là của riêng ta,
Chung sống, đối xử như là anh em.
Không đói khổ, không ghét ghen,
Thế gian này sẽ bình yên muôn đời.
Có thể bạn sẽ mỉm cười,
Cho rằng tôi chỉ là người mộng mơ.
Chẳng riêng tôi có giấc mơ,
Hòa bình ai cũng mong chờ như nhau.
Bạn ơi, hy vọng mai sau,
Chúng ta rồi sẽ cùng nhau kết đoàn.
Để rồi trên cõi trần gian,
Loài người vui sống bình an hiền hòa.

Bùi Phạm Thành
Powered by Blogger.