Header Ads

Khúc Đàn Tỳ Bà - Tỳ Bà Hành


Tỳ Bà Hành

Tầm Dương giang đầu dạ tống khách
Phong diệp địch hoa thu sắt sắt
Chủ nhân há mã khách tại thuyền
Cử tửu dục ẩm vô quản huyền
Tuý bất thành hoan thảm tương biệt
Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt
Hốt văn thuỷ thượng tỳ bà thanh
Chủ nhân vong quy khách bất phát
Tầm thanh âm vấn đàn giả thuỳ
Tỳ bà thanh đình dục ngữ trì
Di thuyền tương cận yêu tương kiến
Thiêm tửu hồi đăng trùng khai yến
Thiên hô vạn hoán thuỷ xuất lai
Do bão tỳ bà bán già diện
Chuyển trục bát huyền tam lưỡng thanh
Vị thành khúc điệu tiên hữu tình
Huyền huyền yểm ức thanh thanh tứ
Tự tố bình sinh bất đắc chí
Đê mi tín thủ tực tực đàn
Thuyết tận tâm trung vô hạn sự
Khinh lung mạn nhiên mạt phục khiêu
Sơ vi Nghê thường hậu Lục yêu
Đại huyền tào tào như cấp vũ
Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ
Tào tào thiết thiết thác tạp đàn
Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn
Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt
U yết lưu cảnh thuỷ hạ than
Thuỷ tuyền lãnh sáp huyền ngưng tuyệt
Ngưng tuyệt bất thông thanh tiệm yết
Biệt hữu u sầu ám hận sinh
Thử thời vô thanh thắng hữu thanh
Ngân bình sạ phá thuỷ tương bính
Thiết kỵ đột xuất đao thương minh
Khúc chung thu bát đương tâm hoạch
Tứ huyền nhất thanh như liệt bạch
Đông thuyền tây phảng tiễu vô ngôn
Duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch
Trầm ngâm phóng bát sáp huyền trung
Chỉnh đốn y thường khởi liễm dung
Tự ngôn bản thị kinh thành nữ
Gia tại Hà Mô lăng hạ trú
Thập tam học đắc tỳ bà thành
Danh thuộc giáo phường đệ nhất bộ
Khúc bãi tằng giao thiện tài phục
Trang thành mỗi bị Thu Nương đố
Ngũ Lăng niên thiếu tranh triền đầu
Nhất khúc hồng tiêu bất tri số
Điền đầu ngân tì kích tiết toái
Huyết sắc la quần phiên tửu ố
Kim niên hoan tiếu phục minh niên
Thu nguyệt xuân phong đẳng nhàn độ
Đệ tẩu tòng quân a di tử
Mộ khứ triêu lai nhan sắc cố
Môn tiền lãnh lạc xa mã hy
Lão đại giá tác thương nhân phụ
Thương nhân trọng lợi khinh biệt ly
Tiền nguyệt Phù Lương mãi trà khứ
Khứ lai giang khẩu thủ không thuyền
Nhiễu thuyền nguyệt minh giang thuỷ hàn
Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự
Mộng đề trang lệ hồng lan can
Ngã văn tỳ bà dĩ thán tức
Hựu văn thử ngữ trùng tức tức
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
Tương phùng hà tất tằng tương thức
Ngã tòng khứ niên từ đế kinh
Trích cư ngoạ bệnh Tầm Dương thành
Tầm Dương địa tích vô âm nhạc
Chung tuế bất văn ty trúc thanh
Trú cận Bồn giang địa thế thấp
Hoàng lô khổ trúc nhiễu trạch sinh
Kỳ gian đán mộ văn hà vật
Đỗ quyên đề huyết viên ai minh
Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ
Vãng vãng thủ tửu hoàn độc khuynh
Khởi vô sơn ca dữ thôn địch
Âu á triều triết nan vi thính
Kim dạ văn quân tỳ bà ngữ
Như thính tiên nhạc nhĩ tạm minh
Mạc từ cánh toạ đàn nhất khúc
Vị quân phiên tác Tỳ bà hành
Cảm ngã thử ngôn lương cửu lập
Khước toạ xúc huyền huyền chuyển cấp
Thê thê bất tự hướng tiền thanh
Mãn toạ trùng văn giai yểm khấp
Toạ trung khấp hạ thuỳ tối đa
Giang Châu tư mã thanh sam thấp.

Bạch Cư Dị
Khúc Đàn Tỳ Bà

Đêm khuya tiễn khách bên sông
Gió Thu hiu hắt lá phong rũ buồn
Chủ xuống ngựa, khách trong thuyền
Tay nâng chén rượu lặng yên sáo đàn
Say làm gì cảnh hợp tan
Chia tay sầu thảm trăng tàn trên sông
Chợt nghe tiếng nhạc bềnh bồng
Chủ nhân nán lại, khách không khởi hành
Hỏi xin cho biết quý danh
Tiếng đàn im bặt âm thanh ngại ngùng
Ghé thuyền xin được tương phùng
Khêu đèn, rót rượu xin cùng cuộc vui
Cả trăm ngàn tiếng gọi mời
Ngại ngùng người mới lần hồi bước ra
Che ngang mặt cây tỳ bà
Lên dây mấy nốt nghe ra những lời
Từng dây bày tỏ cuộc đời
Rung lên những tiếng nghẹn lời thở than
Nhíu mày cúi xuống gảy đàn
Từng dây nắn vuốt cung đàn nhặt khoan
Nghê Thường này khúc liên hoan
Lục Yêu tiếp nối cung đàn vút cao
Dây lớn như tiếng mưa rào
Dây nhỏ như tiếng thì thào chuyện riêng
Hai dây hợp lại ngân lên
Như ngàn châu ngọc rơi trên mâm vàng
Nghe như oanh cất tiếng vang
Như dòng nước suối nhẹ nhàng chảy xuôi
Bỗng dưng ngưng bặt lạnh người
Không gian u uất ẩn lời sầu bi
Tiếng đàn ngưng, nhưng ô kìa
Còn hay hơn cả những khi có đàn
Bỗng dưng tiếng nhạc ầm vang
Như đoàn thiết kỵ rộn ràng giáo gươm
Dạo tay vào bốn dây đàn
Vang như xé lụa một tràng thanh âm
Đàn ngưng không gian lắng trầm
Chỉ còn trăng rọi trên sông Thu buồn
Nghiêm mặt, sửa áo, xếp đàn
Đôi lời tâm sự chuyện nàng năm xưa

Rằng: "Tôi vốn ở Hà Mô
Học đàn từ thuở mười ba tuổi tròn
Đứng đầu trong chốn giáo phường
Tiếng đàn gảy cũng chẳng nhường một ai
Điểm trang, sắc diện bên ngoài
Thu Nương xem cũng có lời tị ghen
Ngũ Lăng trai trẻ đua chen
Nghe đàn, tặng gấm còn thêm lụa đào
Trâm vàng, lược bạc đưa trao
Quần màu huyết dụ rượu đào ố hoen
Quanh năm vui thú triền miên
Một đời nhàn hạ chẳng phiền nhiễu chi
Em đi lính, mất người dì
Chiều qua sớm lại sắc thì nhạt phai
Ngựa xe trước cổng dần vơi
Đến khi có tuổi lấy người lái buôn
Chỉ ham lợi vắng xa thường
Tháng trước đi đến Phù Lương mua trà
Bỏ mình tôi ở lại nhà
Đầu sông thuyền vắng trăng tà lạnh căm
Đêm khuya trong mộng khóc thầm
Lệ rơi nhoè cả má hồng phấn son"

Tiếng đàn nghe cũng đã buồn
Nghe thêm tâm sự lại càng tiếc thương
Cùng chung một cảnh ly hương
Gặp đây là khách qua đường hữu duyên
Từ khi đổi đến Tầm Dương
Xa xôi hẻo lánh sáo đàn chưa nghe
Sông Bồn ẩm thấp gần nhà
Lau vàng, trúc võ, cỏ gà mọc quanh
Sáng chiều nghe những âm thanh
Cuốc kêu, vượn hú quyện thành bi ai
Xuân hoa nở, Thu trăng soi
Tay nâng bình rượu rót mời mình ta
Nơi đây cũng có sơn ca
Líu lo, líu liết chẳng ra điệu gì
Đêm nay nghe tiếng đàn tỳ
Như nghe tiếng nhạc vọng từ cõi tiên
Xin ngồi lại, hãy đàn thêm
Vì nàng ta sẽ viết thiên Tỳ Bà
Cảm lời giây phút lặng qua
Tiếng đàn bỗng chuyển thành ra thảm sầu
Khách trong tiệc đều cúi đầu
Tay che ngang mặt lệ sầu buông rơi
Khóc nhiều xin hỏi ai người?
Giang Châu Tư Mã ướt rồi áo xanh

Bùi Phạm Thành 
(Ngày 20 tháng 4 năm 2016)

Lời tựa: Năm Nguyên Hoà thứ 10, ta về giữ chức Tư Mã ở quận Cửu Giang. Qua mùa thu năm sau, đêm ra tiễn khách bên bến sông Bồn, chợt nghe thuyền ai có tiếng đàn tỳ bà vọng lại. Nghe trong tiến đàn thánh thót, âm vang điệu nhạc ở kinh đô. Bèn hỏi gốc gác. Người đàn bà trả lời rằng "Tôi vốn là con hát, quê ở Trường An, học đàn tỳ bà với hai danh sư Mục và Tào. Nay tuổi đã cao, nhan sắc tàn tạ, lấy chồng làm con buôn (thường theo thuyền buôn đi đây đi đó)". Nghe vậy, cho dọn rượu ra đãi, xin nàng đàn lại cho nghe. Đàn xong cảm xúc vô vàn, nàng bèn kể lại cuộc đời mình từ lúc còn trẻ, vui sướng, cho tới lúc lưu lạc giang hồ khổ nhọc. Ta về đây làm quan đã được hai năm thanh thản yên ổn. Hôm nay nghe nàng nầy nói chuyện, cảm thương cho số phận lưu đầy! Bèn làm một bài thơ dài tặng nàng ta, gồm 616 chữ, gọi là "Tỳ Bà Hành". 

Dịch nghĩa:

Ban đêm đưa tiễn khách ở đầu sông Tầm Dương 
Gió thu thổi vào lá phong, hoa lau hiu hắt 
Chủ nhân xuống ngựa, khách trong thuyền 
Nâng chén rượu muốn uông (mà) không có đàn sáo 
Say mà không vui vẻ gì (vì) biệt ly sầu thảm 
Lúc chia tay lòng mang mang, sông đượm bóng trăng 
Chợt nghe có tiếng tỳ bà trên mặt nước 
Chủ nhân quyên về, khách cũng không khởi hành 
Tìm theo tiếng để hỏi người đàn là ai 
Tiếng tỳ bà im bặt, muốn nói mà còn (ngại ngùng) trì hoãn 
Bèn dời thuyền lại xin được gặp mặt 
Rót thêm rượu, khêu đèn lên, trùng tân tiệc rượu 
Gọi đến ngàn lần vạn lần mới bước ra 
Tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt 
Vặn trục gảy dây hai ba tiếng (để thử) 
Chưa có khúc điệu gì mà nghe đã hữu tình 
Dây nào cũng nghẹn ngào, tiếng nào cũng có ý 
Bày tỏ nỗi bất đắc chí trong cuộc đời 
Hạ thấp lông mày cứ gảy cứ gảy mãi 
Giãi bày hết tâm sự vô cùng hạn 
Nhẹ nắn, chậm vuốt, rồi lại gảy tiếp 
Thoạt đầu là khúc Nghê thường, sau đó là khúc Lục yêu 
Dây lớn ào ào như mưa rào 
Dây nhỏ nỉ non như tỉ tê chuyện riêng 
(Rồi tiếp đến) tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non 
(Nghe như) hạt châu lớn hạt châu nhỏ rắc vào trong mân ngọc 
(Nghe như) tiếng chim oanh giọng (líu lo) qua lại trong hoa 
Nhịp suối ngập ngừng, nước chảy xuống bãi 
Suối nước bỗng lạnh đông, dây đàn ngưng bặt 
Tiếng đàn ngưng bặt, không thuận, bấy giờ bỗng yên lặng 
Tự có mối sầu u uất riêng, nỗi hận âm thầm phát sinh 
Lúc này không có âm thanh mà nghe con hay hơn có 
(Bỗng dưng nghe như) tiếng nước bắn tung ra khỏi thành bình bạc vị phá vỡ 
(Nghe như) đoàn quân thiết kỵ ào ào đến, đao thương sáng ngời 
Nàng dạo tay vào giữa bốn dây (và) chấm dứt ca khúc 
Bốn dây vang lên một âm thanh như lụa xé 
Thuyền mảng đông tây lặng im, không một tiếng nói 
Chỉ thấy vầng trăng thu rọi sáng giữa sông 
Nàng trầm ngâm gỡ phím, cài vào giữa các dây đàn 
Sửa gọn xiêm áo lại, đứng dậy chỉnh vẻ mặt 
Tâm sự rằng, nàng nguyên là con gái chốn kinh thành 
Nhà ở lăng Hà Mô 
Mười ba tuổi học được ngón đàn tỳ bà 
Tên thuộc bộ thứ nhất của giáo phường 
Mỗi gảy hết khúc đàn, từng khiến các nhà dạy đàn phục 
Mỗi trang điểm xong là đến nàng Thu Nương cũng đố kỵ 
Những chàng trai trẻ ở Ngũ Lăng tranh nhau tặng biếu 
Một bài ca, thưởng không biết bao là tấm lụa đào 
Vành lược bạc, cành trâm vàng đánh nhịp vỡ tan 
Quần lụa màu huyết dụ để rượu đổ ra hoen ố 
Năm này vui cười, năm sau cũng như vậy 
Trăng thu gió xuân, trải một đời nhàn hạ 
Em trai đi lính, rồi dì chết 
Chiều qua, sớm lại, nhan sắc cũng lão đi 
Trước cổng dần vắng tanh, thưa thớt đi ngựa xe 
Cũng có tuổi rồi mới làm vợ người lái buôn 
Người lái buôn chỉ tham lợi, coi thường biệt ly 
Tháng trước đi Phù Lương mua trà 
Từ đó đến giờ ở đầu sông một mình với con thuyền không 
Quanh thuyền trăng sáng, nước sông lạnh lẽo 
Đến khuya bỗng mộng thấy lại thời trẻ trung 
Trong mộng thấy khóc nhoè má hồng phấn son 
Tôi nghe tiếng tỳ bà đã thán tức 
Giờ nghe thêm những lời tâm sự lại càng bùi ngùi 
Cùng là kẻ luân lạc ở chốn chân trời 
Gặp gỡ nhau đây hà tất đã từng quen biết 
Năm ngoái tôi từ biệt kinh vua 
Bị biếm đến thành Tầm Dương cho đến nay nằm bệnh 
Tầm Dương xứ hẻo lánh không có âm nhạc 
Cả năm chưa nghe được tiếng đàn sáo 
Tôi ở gần sông Bồn, chỗ thấp và ẩm ướt 
Lau vàng, trúc võ mọc quanh nhà 
Ở nơi đây sáng chiều nghe được những gì 
Có tiếng quốc khóc ra máu và tiếng vượn hú bi ai 
Mùa xuân sáng hoa nở, mùa thu ban đêm có ánh trăng 
Tôi thường thường đem rượu ra uống một mình 
Có phải không có sơn ca thôn địch đâu 
Khốn nỗi líu lo, líu liết, thật khó nghe 
Đêm nay nghe được tiếng tỳ bà của nàng 
Như nghe được tiếng nhạc tiên, tai tạm nghe rõ ràng 
Xin ngồi lại đàn một khúc 
Tôi sẽ vì nàng làm bài Tỳ Bà hành 
Cảm động vì lời tôi nói, nàng đứng một lúc lâu 
Rồi ngồi xuống gảy đàn, tiếng bỗng chuyển thành cấp xúc 
Buồn thảm không giống như tiếng đàn vừa rồi 
Hết những người trong tiệc nghe lại đều che mặt khóc 
Trong những người ấy ai là người khóc nhiều nhất 
Tư mã Giang Châu ướt đẫm vạt áo xanh
Powered by Blogger.