Header Ads

Lãng Tai - Hard of Hearing


A man feared his wife wasn’t hearing as well as she used to and he thought she might need a hearing aid. Not quite sure how to approach her, he called the family doctor to discuss the problem. The doctor told him there was a simple informal test the husband could perform to give the doctor a better idea about her hearing loss.

"Here’s what you do,” said the doctor, “stand about 40 feet away from her, and in a normal conversational speaking tone see if she hears you. If not, go to 30 feet, then 20 feet, and so on until you get a response.”

That evening, the wife was in the kitchen cooking dinner, and he was in the den. He said to himself, “I’m about 40 feet away, let’s see what happens.” Then in a normal tone he asked, ‘Honey, what’s for dinner?” No response.

So the husband moved closer to the kitchen, about 30 feet from his wife and repeated, “Honey, what’s for dinner?” Still no response.

Next he moved into the dining room where he was about 20 feet from his wife and asked, "Honey, what’s for dinner?”

Again he got no response so, he walked up to the kitchen door, about 10 feet away. “Honey, what’s for dinner?” Again there was no response.

So he walked right up behind her. “Honey, what’s for dinner?”

“James, for the fifth time I’ve said, chicken. "

*****

Một ông thấy lo là vợ mình bị lãng tai hơn trước và nghĩ là bà ấy cần máy trợ thính.  Không biết phải bắt đầu nói chuyện này như thế nào với vợ nên ông gọi điện thoại cho vị bác sĩ gia đình để bàn trước.  Vị bác sĩ bày cho ông một cách thử nghiệm rất tự nhiên mà ông có thể thực hiện và vẫn có thể cho bác sĩ biết vợ ông lãng tai cỡ nào.

"Ông thử như thế này nhé, " vị bác sĩ khuyên, "đứng cách xa bà xã ông chừng 40 bộ (feet) rồi với giọng nói chuyện rất bình thường thử coi bà ấy có nghe và trả lời được không.  Nếu không thì lại gần bà ấy hơn nữa, chừng 30, 20, rồi 10 bộ, vân vân cho tới khi bà ấy nghe và trả lời được. "

Chiều hôm ấy, vợ ông đang chuẩn bị cơm tối trong nhà bếp, còn ông đang ở trong phòng làm việc của ông tại nhà.  Ông tự nhủ, " Mình đang đứng cách xa bà ấy khoảng 40 bộ đây.  Bây giờ mình bắt đầu thử nghiệm xem sao."  Bằng một giọng nói chuyện thật bình thường, ông lên tiếng hỏi vợ:

"Em à, tối nay mình ăn món gì vậy?".  Không thấy trả lời gì cả.

Ông bèn đi tới gần nhà bếp hơn đến khi cách vợ chừng 30 bộ, ông lặp lại:

"Em à, tối nay mình ăn món gì vậy?" Vẫn chưa nghe trả lời gì cả.

Ông lại đi tiếp vào phòng ăn cách vợ chừng 20 bộ và hỏi:

"Em à, tối nay mình ăn món gì vậy?"

Vẫn không nghe vợ trả lời, ông bèn đi tới cửa nhà bếp cách vợ chừng 10 bộ.

"Em à, tối nay mình ăn món gì vậy?"  Cũng chẳng nghe trả lời gì cả.

Thế là ông đi sát lại ngay sau lưng vợ.

"Em à, tối nay mình ăn món gì vậy?"

Bây giờ ông mới nghe được vợ ông trả lời:

"James à, em lặp lại lần thứ năm câu trả lời nè: thịt gà! "

Lê Tùng
Powered by Blogger.