Header Ads

Hai người du khách và chiếc ví - The travelers and the purse


Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse.

"How lucky I am!" he said. "I have found a purse. Judging by its weight it must be full of gold."

"Do not say "I have found a purse," said his companion. "Say rather 'we have found a purse' and 'how lucky we are.' Travelers ought to share alike the fortunes or misfortunes of the road."

"No, no," replied the other angrily. "I found it and I am going to keep it."

Just then they heard a shout of "Stop, thief!" and looking around, saw a mob of people armed with clubs coming down the road.

The man who had found the purse fell into a panic.

"We are lost if they find the purse on us," he cried.

"No, no," replied the other, "You would not say 'we' before, so now stick to your 'I'. Say 'I am lost.'"

***

Hai người khách du lịch đang cùng đi trên đường thì một người bỗng nhặt được một chiếc ví đầy cứng.

"Tôi quả là hên quá!" anh ta nói.

"Tôi đã nhặt được một chiếc ví. Nó nặng như thế này thì chắc chứa đầy vàng đây."

"Đừng nói là 'tôi đã nhặt được,'" người bạn đồng hành với anh ta nói.

"Mà hãy nói cho đúng là 'chúng ta đã nhặt được' và 'chúng ta may mắn quá.' Đã là bạn đồng hành thì phải cùng nhau chia xẻ cả cái may lẫn cái rủi trên đường mới phải."

"Ồ, không, không, " người kia giận dữ nói. "Tôi đã nhặt được thì nó là của tôi."

Ngay khi đó họ nghe có tiếng quát to "Đứng lại, đồ ăn cắp!". Họ nhìn quanh và thấy một đám người cầm gậy gộc đang trên đường tiến đến.

Người nhặt được chiếc ví đâm ra hoảng sợ. 

"Chúng ta chết mất nếu họ tìm được trong người chúng ta chiếc ví của họ,"

"Ồ không, không" người kia đáp, "Hồi nãy ông không chịu bảo là 'chúng ta', thì bây giờ ông cũng đừng có nói là 'chúng ta' đấy nhé. Phải giữ lấy lời. Phải nói là 'Tôi sẽ chết mất."

Lê Tùng
Sưu tầm và hiệu chính
(mythfolklore.net & m.truyenngan.com.vn)
Powered by Blogger.