Header Ads

Bông Hồng cho Mẹ - Rose for Mother


A man stopped at a flower shop to order some flowers to be wired to his mother who lived two hundred miles away. As he got out of his car he noticed a young girl sitting on the curb sobbing. He asked her what was wrong and she replied, “I wanted to buy a red rose for my mother. But I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars.”

The man smiled and said, “Come on in with me. I’ll buy you a rose.” He bought the little girl her rose and ordered his own mother’s flowers. As they were leaving he offered the girl a ride home. She said, “Yes, please! You can take me to my mother.” She directed him to a cemetery, where she placed the rose on a freshly dug grave.

The man returned to the flower shop, canceled the wire order, picked up a bouquet and drove the two hundred miles to his mother’s house.

*
***

Người đàn ông dừng xe lại nơi một cửa hàng bán hoa định bụng sẽ đặt một ít hoa để họ gởi đến cho mẹ ông đang ở cách xa hai trăm dặm đường.

Khi vừa bước ra khỏi xe thì ông nhận thấy một bé gái đang ngồi khóc bên vệ đường.  Ông hỏi tại sao lại khóc thì bé gái trả lời, "Dạ cháu muốn mua một hoa hồng màu đỏ cho mẹ cháu nhưng cháu chỉ có 75 xu thôi, mà một hoa hồng giá tới 2 đồng lận."

Ông tươi cười bảo, "Cháu hãy cùng đi vào cửa hàng với chú nhé.  Chú sẽ mua hoa hồng cho cháu."  Thế rồi ông đã mua hoa hồng cho bé gái và đặt gởi bó hoa hồng cho mẹ ông.  Khi hai chú cháu từ cửa hàng hoa bước ra, ông đề nghị cho bé gái quá giang về nhà.  "Vâng, thế thì cháu nhờ bác ạ.  Tiện thể nhờ bác chở cháu tới chỗ mẹ cháu luôn ạ."  Bé gái chỉ đường cho ông lái tới một nghĩa trang, rồi bé âu yếm đặt cành hoa hồng lên một ngôi mộ đất lấp còn mới.

Sau đó người đàn ông quay trở lại cửa hàng hoa, huỷ lời đặt nhờ họ gởi hoa giùm, nhận lấy bó hoa và đích thân lái xe 200 dặm tới tận nhà của mẹ mình.

Lê Tùng
Powered by Blogger.