Header Ads

Những Món Quà - The GiftsThree sons left home, went out on their own and prospered. Getting back together they discussed gifts they were able to give their elderly mother. The first said, "I built a big house for our mother."
The second said, "I sent her a Mercedes with a driver."
The third smiled and said, "Ha, I got you both beat.  Remember how mother loved to read the Bible?  And you know that she can't see very well? Well, I sent her an amazing parrot that recites the entire Bible. It took Church elders 14 years to teach him. Mom just has to name the chapter and verse and the parrot will recite it."
Soon thereafter, mom sent out her letters of thanks:
"Adam," she wrote to one son, "The house you built is so big.  I live in only one room, but I have to clean the whole house."
"Jon," she wrote to another, "I am too old to travel and stay at home most of the time, so I rarely use the Mercedes.  And the driver is so rude!"
"Dearest Gerald," she wrote to her third son, "You have the good sense to know what your mother likes. The chicken was absolutely delicious..."

*
**

Ba người con trai đi tha phương lập nghiệp và người nào cũng đều thành đạt.  Khi gặp lại nhau họ bàn bạc về những món quà họ đã có được để tặng người mẹ già của họ.

Người anh cả nói: ”Anh đã xây một ngôi nhà đồ sộ cho mẹ chúng ta ở.”

Người thứ nhì nói: ”Em đã tặng cho mẹ một chiếc xe Mercedes và có cả tài xế luôn.”

Người thứ ba cười và nói: ”Ha ha,  hai anh thua em rồi!  Các anh có nhớ là mẹ thích đọc Kinh Thánh như thế nào phải không? Và các anh cũng biết rằng mắt mẹ không đọc rõ chữ được chứ?  Vâng, em sẽ  tặng mẹ một con vẹt tuyệt vời có thể đọc thuộc cả bộ Kinh Thánh.  Quý vị huynh trưởng trong Nhà Dòng phải mất hết 14 năm mới dạy nó thuộc được đấy.  Mẹ chỉ cần xướng lên tên chương kinh và mục nào muốn nghe thì con vẹt sẽ đọc lại cho nghe.”

Chẳng bao lâu sau đó, bà mẹ gửi các lá thư cảm ơn đến các con:
“Adam,” bà viết cho đứa con cả, “Căn nhà con xây quá lớn. Mẹ chỉ ở trong một phòng nhưng phải lau chùi cả căn nhà.”

“Jon,” bà viết cho đứa thứ nhì, “Mẹ quá già không đi đây đó bao nhiêu, hầu hết là ở nhà thôi nên ít khi khi dùng tới chiếc Mercedes. Mà gã tài xế lại quá thô lỗ nữa!”

“Gerald yêu quý nhất của mẹ,” bà viết cho đứa con thứ ba, “Con quả là có óc nhận xét giỏi nên biết rõ mẹ thích món gì. Thịt con gà mà con cho mẹ đấy, thật là ngon hết xẩy...”

Thầy chạy. 
Powered by Blogger.