Header Ads

Bàn Tay Dưới Chế Độ XHCN


Đảng thì giỏi việc ... chỉ tay
Quốc hội giỏi việc  ... giơ tay phục tùng
Mặt trận ... vỗ tay lung tung
Chính phủ trắng trợn, lạnh lùng ... ra tay
Doanh nghiệp nhà nước ... ngửa tay
Công ty hữu hạn ... ngoặc tay làm tiền
Công an ... còng tay dân hiền
Đối với tội phạm lại liền ... bắt tay
Báo chí lo sợ ... chùn tay
Trí thức thì lại ... phẩy tay đứng nhìn
Đồng đội ... cụt tay lặng im
Quan chức hối lộ, hốt tiền ... đầy tay
Xã hội chủ nghiã kiểu này
Dân đen, vì thế ... trắng tay suốt đời

Bùi Phạm Thành
(10/11/2012) 
Powered by Blogger.