Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #31 - Người Hoạ Sĩ Tham LamNgười Mỹ có lời khuyên rằng, “Khi những điều được người khác nói cho nghe không giống những gì mà chính mắt bạn nhìn thấy, thì hãy tin vào đôi mắt của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là những gì chúng ta thấy không phải lúc nào cũng là sự thật."

Xem ra thì lời khuyên nên tin vào những gì nhìn thấy lại đi kèm với lời khuyến cáo là có thể nhìn lầm, vì cái nhìn bị trí óc giải thích theo những gì đã biết từ trước. Sự nhìn lầm của mắt đã trở thành một loại trò chơi, mà người Mỹ gọi là “Optical Illusion", khoa học gọi là “ảo ảnh quang học", có nghĩa là hình ảnh có thể khiến con mắt lầm lẫn. Hay đơn giản hơn, thì gọi là “thấy vậy mà không phải vậy."

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 47. có tên là “Người Hoạ Sĩ Tham Lam", cho chúng ta thấy rằng, không nên vội vàng nhận xét người khác, qua hành động bên ngoài của họ.No comments

Powered by Blogger.