Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #30 - Cỏ Cây Giác Ngộ Như Thế Nào


Như chúng ta đã biết, một trong những căn bản về huấn luyện của Thiền tông là dùng công án để khiến thiền sinh vận dụng trí suy xét mà tìm ra ý nghĩa, hay lời giải, của công án cho chính họ, chứ không phải để bàn luận đúng sai. Bởi vì một lẽ rất giản dị là “Tất cả đều nhất".

Tuy thế, chúng ta cũng biết rằng có lời khuyên là nên tìm hiểu thêm về những “cái nhất" của người khác. Đây là một điều tốt. Thế nhưng, chúng ta phải biết suy xét và chọn lọc những gì có thể giúp ích cho mình, nếu không thì những điều không hữu ích cũng chỉ khiến chúng ta phải bận tâm mà thôi, thiền gọi đó là “tạp niệm", có nghĩa là những ý nghĩ tạp nhạp, linh tinh, vặt vãnh, không có giá trị gì cả

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 46, có tên là “Cỏ Cây Giác Ngộ Như Thế Nào?" Cho chúng ta thấy rằng có những quan niệm xem ra chỉ là “tạp niệm", chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả.


No comments

Powered by Blogger.