Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #25 - Thiền Của Triệu Châu


Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe câu “Người say không biết họ đang say", hoặc “Người điên không biết rằng họ điên." Khoa học cho rằng đó là tình trạng thoái hoá, hoặc rối loạn trí tuệ tạm thời của người say và vĩnh viễn của người điên. 

Khoa học cho biết trí óc của con người có phần lý trí, dùng để học hỏi và suy luận, khi phần này bị rối loạn toàn diện thì trở thành người điên, không biết suy xét. Khi bị say, thì men rượu làm ảnh hưởng đến thân thể như làm mất thăng bằng, hoa mắt, nói năng lắp bắp, và nhất là việc ảnh hưởng đến lý trí, khiến người say trở nên kém hoặc không thể suy luận gì được. Đôi khi trở nên ngây ngô như một đứa trẻ. Có lẽ vì thế mà cũng có câu “Người say không nói dối."

Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe câu chuyện Thiền số 41 trong tập 101 Câu Truyện Thiền, có tên là “Thiền Của Triệu Châu".

Thiền sư Triệu Châu đã từng nói “Trẻ con bảy tuổi mà hơn ta thì ta học hỏi ở nó, ông già trăm tuổi chẳng bằng ta thì ta dạy ông ấy."

No comments

Powered by Blogger.