Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #24 Ấn Hành Kinh Sách


Như chúng ta đã biết là con người cũng chỉ là một sinh vật sống trên trái đất này mà thôi. Thế nhưng con người có lý trí nên đứng đầu muôn loài.

Với lý trí, con người biết suy xét và bày tỏ tình thương, sự giúp đỡ đến những người kém may mắn, so với họ. Đây cũng là một trong những đặc điểm để phân biệt con người và thú vật.

Ông bà ta đã khuyên “Làm ơn, làm phước hơn làm giàu", với lời giải thích là “tiền bạc thì lúc nhiều, lúc ít, thế nhưng làm phước thì để đức cho con cháu. Và đức là thứ vô giá, tiền không thể mua được.” Điều này cho chúng ta thấy quan niệm đạo đức, lòng Từ Bi, Bác Ái trong đời sống xã hội là điều rất quan trọng.

Trong Câu Chuyện Bên Tách Trà lần này chúng tôi xin mời quý vị nghe “Câu Chuyện Bên Tách Trà #24 - Ấn Hành Kinh Sách" cho thấy ý nghĩa của sự gia ơn, giúp đỡ, như ông bà ta đã nói:

Dù xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu cho một người.


No comments

Powered by Blogger.