Header Ads

30/4 - Ngày Quốc Hận!


30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng,
Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!
Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống,
Trực thăng SeaKing bốc thẳng ra khơi!

30 Tháng 4 - Miền Nam thất thủ!
Quân Lực Việt Nam  tan rã đau thương!
Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử,
Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương!
 
30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện!
Nón cối dép râu, kéo vào Sài-gòn,
Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biền,
Đi tìm Tự do. Xa lũ ác ôn!

30 Tháng 4 - Hải Quân bất mãn,
Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn.
Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản,
Chiến hạm, Giang đoàn … trực chỉ Côn Sơn. 
 
30 Tháng 4 – Vùng 4 còn vững!
Mười rưỡi nghe Dương văn Minh đầu hàng,
Như ngọn giáo đâm ngay tim!... chết sững!
Một tiếng súng “!”.  Trời! - Tướng Nguyễn Khoa Nam ! 
 
30 Tháng 4 – buông súng… phi lý!
Sư Đoàn 5 , phòng tuyến vẫn y nguyên,
Tư Lệnh Sư Đoàn - Tướng Lê Nguyên Vỹ,
Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm!
 
30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ,
Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!
“Vị Quốc Vong Thân” : - Tướng Phạm Văn Phú,
Tướng Trần Văn Hai, - Tướng Lê Văn Hưng …

30 Tháng 4 – Trước đài Thủy Quân Lục Chiến,
Có đám đông mặc niệm, nước mắt lưng tròng,
Xác một Cảnh Sát Quốc Gia nằm tuẫn tiết!
Vị anh hùng: Trung Tá Nguyễn Văn Long.

30 Tháng 4 – Người không tự vận,
Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng!
Vị “Liệt Sĩ” : Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn,
Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!
 
30 Tháng 4 –Rã ngũ gần hết,
Còn lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân,
Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết,
Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!
 
30 Tháng 4 – Hai tay hai súng,
Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-gòn,
Trái lựu đạn móc tòn ten trước bụng,
“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con!”
 
30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo,
Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam!
Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”
“Vùng kinh tế mới”đầy ải lầm than!
 
30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!  
Hơn bốn chục năm … núi sông u sầu,
Cương quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!
Giữ Giang Sơn cho con cháu ngàn sau!
 
30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi !
Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”
Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới,
Sẽ về Quê Hương ! Một ngày không xa! 
 
Trần Quốc Bảo


No comments

Powered by Blogger.