Header Ads

Về Đây


khung cửa hẹp trời xanh
tuyết trắng phủ đất lành 
mấy nỗi niềm lắng đọng
về đây thương mùa đông

chuyến xe đời lăn nhẹ
con chim xanh khóc ròng
những bến bờ xưa cũ
về đây tiễn dòng sông 

con nước ròng mùa cạn
thương ai tóc mây ngàn 
nhớ nhau thời lãng mạng
về đây tuyết đông sang

bàn tay gầy hạt bụi
nhen nhúm buổi chiều tàn
khơi lửa tình thất thập
về đây ấm mênh mang…

thy an
ngày tuyết bruxelles 01-2024


No comments

Powered by Blogger.