Header Ads

Thơ Tuệ Nga: Nắng Trải Sen Vàng - Vần Thơ Thảo Vội - Tiếng Chuông Tiềm Thức


NẮNG TRẢI SEN VÀNG

Thơ ngát dòng Xuân ! Gió ngát Trầm
Nghe lòng an tịnh Ý lâng lâng ...
Một Vầng Trăng sáng, Trăng vi diệu
Mấy Búp Huệ tươi, Huệ trắng ngần
Đã sáu giáp hoa. Vòng Tĩnh Thức
Còn đôi bản nguyện.Hướng Chân Tâm
Thuyền Nan, Bến Giác. Trời Phi Tưởng !
Nắng Trải Sen Vàng ! Đóa Thiện Chân ...

Tuệ NgaVẦN THƠ THẢO VỘI

Cảm Ơn những Đóa Hoa tươi
Cảm Ơn Hoa đã vì Người Nở Hoa,
Cảm Ơn những cánh hiền hòa
Mỗi chiều ta dạo Thăm Hoa, Hoa Hiền !

Cảm Ơn, những đóa Hoa Duyên
Thanh tao như ý Thơ Thiền ban mai
Cảm Ơn, Nụ Nhỏ tươi cười
Vườn xanh cỏ mượt hương trời đưa xa ...

Thơ Chân Tình ... Ý Thiết Tha !
Tạ Tình Hoa ! Mấy Dòng Thơ Tạ Tình !
Đất, Trời một khoảng riêng mình
Trời Thanh,Đất Tịnh có mình, có ta.

Gió đưa khóm Trúc la đà...
Tiếng cười bầy trẻ hoan ca rộn ràng
Hương Xuân trải thắm non ngàn 
Mùa Xuân Mầu Nhiệm ! Vinh An Muôn Nhà ...   

Tuệ Nga 
Westlawn, Miền Tây Bắc,
Tháng,12/2023TIẾNG CHUÔNG TIỀM THỨC    

Băng giá chiều sương cánh Tuyết Hoa
Mây phong cô tịch lấp phương nhà
Còn nghe sóng vỗ ngoài khơi động
Đại Nguyện ai về Tụng Pháp Hoa !

Hư Ảo chập chờn cánh Tuyết bay
Gọi hồn non nước Trăng vơi đầy
Tiếng Chuông Tiềm Thức lan trong Gió
Mưa Pháp đầy trời Mưa sớm nay

Tâm Trụ An Nhiên Hồ Tịnh Nguyệt
Con Quỳ Kính Tạ Đức Như Lai !
Cho con Trí Tuệ ! Tâm Bền Vững.
Bát Nhã Tâm Kinh Ngát Biển Trời ...

Tuệ Nga
(Thi Phẩm Dòng Cổ Nguyệt)No comments

Powered by Blogger.