Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 137 - Nồi Đồng Và Nồi Đất


Nồi Đồng Và Nồi Đất

Ngày xưa có hai cái nồi,
Nồi Đồng, nồi Đất ngồi chơi chuyện trò.
Đồng rằng: "Thế giới bao la,
Hai ta một chuyến đi ra bên ngoài."

Đất rằng: "Tôi thân phận này
Mỏng manh dễ vỡ, chẳng dày như anh.
Nhỡ mà gặp chuyện đua tranh,
Thân này chẳng thể cùng anh trở về.
Anh khoẻ thì hãy cứ đi,
Tôi xin ở lại chờ khi anh về."

Đồng rằng: "Tôi nói anh nghe,
Chuyện gì tôi cũng chở che được mà.
Nếu có chuyện gì xảy ra,
Sẽ đem thân cứng để mà cứu anh."

Đất nghe những lời chân thành,
Xuôi lòng cùng bạn đồng hành một phen.
Sánh vai đôi bạn tiến lên,
Bước đi một bước, vai liền đụng vai.
Đồng thì chẳng biết mảy may,
Vài lần va chạm tan thây Đất rồi.

Mới hay sống ở trên đời,
Bạn bè thì phải chọn người tương đương.
Kẻo không kết quả thảm thương,
Như chiếc nồi đất giữa đường thiệt thân.

Bùi Phạm Thành
Viết dựa theo bài thơ của La Fontaine
(ngày 28 tháng 3 năm 2018)
The Two Pots
by Aesop

Two Pots, one of brass and the other of clay, stood together on the hearthstone. One day the Brass Pot proposed to the Earthen Pot that they go out into the world together. But the Earthen Pot excused himself, saying that it would be wiser for him to stay in the corner by the fire.

"It would take so little to break me," he said. "You know how fragile I am. The least shock is sure to shatter me!"

"Don't let that keep you at home," urged the Brass Pot. "I shall take very good care of you. If we should happen to meet anything hard I will step between and save you."

So the Earthen Pot at last consented, and the two set out side by side, jolting along on three stubby legs first to this side, then to that, and bumping into each other at every step.

The Earthen Pot could not survive that sort of companionship very long. They had not gone ten paces before the Earthen Pot cracked, and at the next jolt he flew into a thousand pieces.


Equals make the best friends.


No comments

Powered by Blogger.