Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #8: Không Xa Phật Tánh


Trong hai tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên chúa giáo, có nhiều khác biệt về giáo lý và quan niệm về nhân sinh, thần thánh. Thế nhưng vẫn có sự tương đồng ở quan điểm về thiện và ác, cũng như đều có quan niệm chung về Thiên Đàng (hay Niết Bàn) để thưởng cho những người lành và Địa Ngục để phạt những kẻ làm điều ác. Đồng thời cũng đồng quan điểm về “Nhân Tính" được “built-in" từ khi chúng ta mới ra đời, để phân biệt với “thú tính" của súc vật. Cái “Nhân Tính" đó nhà Phật gọi là “Từ Bi” hay “Phật tánh” và Thiên chúa giáo gọi là “Bác Ái". Xem ra chỉ khác cái tên, chứ ý nghĩa thì giống hệt nhau.

Thưa quý vị,

Trong câu chuyện Bên Tách Trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý nghe một câu chuyện Thiền liên quan đến căn bản của nhân tánh, đến nguyên lý của giác ngộ, và những ý tưởng tương đồng của tôn giáo nhằm khơi dậy “Nhân Tính”, hay còn gọi là Phật tánh, mà con người đã có từ khi mới ra đời. Và nhất là quan niệm sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, cho hiện tại, mà giáo lý nhà Phật và Thiền tông luôn luôn đề cập và nhấn mạnh. Câu chuyện có tên là “Không Xa Phật Tánh."


1 comment :

  1. Phật tánh không xa bên tách trà, Hương thơm ngào ngạt của hương hoa, Đạo lý sinh ra trong nhân ý, Thiện căn thiện bổn cũng là ta.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.