Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 136 - Hai Con Dê Núi

Hai Con Dê Núi

Ở trên một vùng núi cao
Hai bên vách núi chia nhau đôi miền
Vực sâu ở giữa hai bên
Dưới là sông nước từ trên đổ về.

Cách duy nhất qua bên kia
Là thân cây đổ nối lề đôi bên
Thân cây làm cầu chênh vênh
Nhìn xuống vực thẳm bấp bênh rợn người.

Hai Dê đang ở hai nơi
Xưa nay thì vẫn sống đời an vui
Tình cờ hôm nay để rồi
Lại gặp nhau đúng ngay nơi giữa cầu
Bướng bỉnh chẳng chịu nhường nhau
Dùng sừng mà húc cùng nhau ngã nhào
Rơi xuống từ trên vực cao
Xuống sông dòng nước ào ào cuốn trôi.

Chỉ cần nhường nhịn chút thôi
Bướng bỉnh, ngoan cố, tiêu đời có khi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 16 tháng 5 năm 2021)

The Two Goats
by Aesop

Two Goats, frisking gayly on the rocky steeps of a mountain valley, chanced to meet, one on each side of a deep chasm through which poured a mighty mountain torrent. The trunk of a fallen tree formed the only means of crossing the chasm, and on this not even two squirrels could have passed each other in safety. The narrow path would have made the bravest tremble. Not so our Goats. Their pride would not permit either to stand aside for the other.

One set her foot on the log. The other did likewise. In the middle they met horn to horn. Neither would give way, and so they both fell, to be swept away by the roaring torrent below.


It is better to yield than to come to misfortune through stubbornness.


No comments

Powered by Blogger.