Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #9: Một Ngụ Ngôn


Như chúng ta đã biết “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” là quan niệm của Đông phương về bốn giai đoạn của đời người, hay nói chung là của tất cả sinh vật, đều phải trải qua. Tây phương cũng có quan niệm tương tự, gọi là “Circle of life". Ông bà ta vẫn gọi nôm na là cái “Vòng sinh tử.”


Cả hai quan niệm Đông và Tây đều khởi đầu bằng “Sinh" và kết thúc bằng “Tử". Giai đoạn giữa “Sinh" và “Tử" là đời sống hàng ngày. Ngoại trừ một số lý thuyết hoặc niềm tin về sự tái sinh, con người ta chỉ có “One life to live - một đời để sống" trên thế gian này.


Với quan niệm của Phật giáo và Thiền tông là “sống trọn vẹn ngày hôm nay" tương tự như quan niệm của Tây phương là “Live like no tomorrow." Có lẽ câu thành ngữ Tây phương “Live like no tomorrow" rõ nghĩa hơn, bởi vì ai biết ngày mai sẽ ra sao? 


Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe “Câu Chuyện Bên Tách Trà #9: Một Ngụ Ngôn” được biên soạn và diễn đọc bởi tác giả Bùi Phạm Thành, một câu chuyện Thiền rất đặc sắc về quan niệm sống của Phật giáo và Thiền tông.No comments

Powered by Blogger.