Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 134 - Hai Người Đi Dạo Trên Bờ Biển


Hai Người Đi Dạo Trên Bờ Biển

Hai người đi dạo trên bờ
Nhìn ra biển cả mịt mờ xa xăm
Một người nói: "Kìa nhìn xem
Một con tàu lớn mãi bên chân trời
Chắc đến từ vùng xa xôi
Mang theo báu vật hiếm hoi đắt tiền."

Vật kia trôi lại gần thêm
Người kia nhìn lại nói liền một câu:
"Xem ra chẳng quý gì đâu
Đó chỉ là một chiếc tầu cá thôi."

Vật kia trôi gần đến nơi
Sóng đang đưa nó vào nơi gần bờ
"Rương vàng trôi giạt vào bờ
Của tàu bị đắm mịt mời ngoài khơi."

Hai người chạy vội đến nơi
Thì ra khúc gỗ vừa trôi vào bờ.

Đừng để tâm trí mộng mơ
Vượt xa thực tế đến bờ viễn vông.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 5 năm 2021)

The Travelers And The Sea
by Aesop

Two Travelers were walking along the seashore. Far out they saw something riding on the waves.

"Look," said one, "a great ship rides in from distant lands, bearing rich treasures!"

The object they saw came ever nearer the shore.

"No," said the other, "that is not a treasure ship. That is some fisherman's skiff, with the day's catch of savoury fish."

Still nearer came the object. The waves washed it up on shore.

"It is a chest of gold lost from some wreck," they cried. Both Travelers rushed to the beach, but there they found nothing but a water-soaked log.


Do not let your hopes carry you away from reality.No comments

Powered by Blogger.