Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #5: Không Có Từ Tâm


Sống ở trong thời đại này thì chúng ta đều biết rằng nếu xét về phương diện vật lý thì con người cũng chỉ là một trong những sinh vật sống trên quả đất này mà thôi. Thế nhưng nhờ ở trí thông minh, sự suy xét, đã khiến con người vượt lên đứng đầu muôn loài. Rồi đến khi loài người phát minh ra tiếng nói và sau đó là chữ viết, thì bước nhảy vọt đó đã khiến loài người hoàn toàn tách biệt khỏi các sinh vật khác.

Một trong những điều khác biệt quan trọng giữa người và thú, đó là thú sống theo bản năng, ta gọi là thú tánh, và người thì sống theo lý trí và có từ tâm, và ta gọi là nhân tánh. Con người vì có lý trí nên có sự suy xét phải trái, có từ tâm để biết nuôi dưỡng hay giúp đỡ người già, trẻ con hay người yếu đuối, bệnh tật...  Và với lý trí để truyền bá, học hỏi những tính tốt của con người và những điều tốt đẹp của xã hội để đem lại an lành, thịnh vượng, vun đắp cho đời sống gia đình và xã hội về cả vật chất lẫn tinh thần.

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Thiền, có tên là “Không có từ tâm". No comments

Powered by Blogger.