Header Ads

Công Án Thiền: 23 - Thuỵ Nham Tự Gọi Mình Là Thầy


Thuỵ Nham Tự Gọi Mình Là Thầy

Thuỵ Nham tự gọi hàng ngày
“Thầy ơi" rồi lại “Dạ" ngay trả lời
Sau đó ông ta nhắn lời
“Hãy tỉnh táo" rồi trả lời “Dạ vâng."
Tiếp theo ông lại dặn rằng
“Đừng để bị gạt", “Dạ vâng, thưa thầy."
 
Thuỵ Nham gọi mình là “Thầy"
Vị “Thầy” vẫn có ở ngay trong mình.
Gọi để tự xét thân mình
Để nhắc nhở việc thực hành đúng sai.
Vị “Thầy" luôn có trên đời
Đó là “Chân Ngã", ấy thời trong ta.

Bùi Phạm Thành
Ngày 2 tháng 1 năm 2023


23. Thuỵ Nham Tự Gọi Mình Là Thầy

Thuỵ Nham tự gọi mình hàng ngày, “Thầy ơi.” Sau đó, ông ta tự trả lời, “Dạ.”
Và sau đó ông ta nói thêm, "Hãy tỉnh táo." Ông ta lại cũng tự trả lời, “Vâng. Thưa thầy.”
Và tiếp theo đó ông ta lại tiếp tục, “Đừng để bị người khác lừa dối.”  Ông ta lại tự trả lời, “Dạ vâng; dạ vâng. Thưa thầy.”

Gọi vị thầy bên trong của chính mình không chỉ là tự xét, mục đích thông thường là để hiểu động cơ tâm lý hoặc đánh giá hành vi của một người - tốt hay xấu. Việc Thuỵ Nham gọi “Thầy” là gọi cái tôi phổ quát, chứ không phải cái tôi đạo đức (bản ngã - cái tôi). Vị “Thầy” mà Thuỵ Nham gọi là con người thật (chân ngã - đức tính tự nhiên: từ bi, thật thà ...) có trước khi ông ta ra đời.


23. Zuigan Calls His Own Master

Zuigan (瑞巖師彦, Jui-yen Shih-yen, Zuigan Shigen) called out to himself everyday, “Master.” Then he answered himself, “Yes, sir.” 
And after that he added, “Become sober.” Again he answered, “Yes, sir.”
And after that he continued, “Do not be deceived by others.”  “Yes, sir; yes, sir.” he answered.

Calling the Master within is not mere introspection, the usual aim of which is to understand one's psychological motives or evaluate one's behavior—good or bad. Zuiga's calling, "Master," is calling the universal self, not the moral self. The Master Zuigan calls is the true self that existed before he was born.No comments

Powered by Blogger.