Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 111 - Con Công

Con Công

Chuyện xưa nói rằng con Công
Chẳng hề có một bộ lông tuyệt trần
Công đã cầu xin thánh thần
Cho nó có một bộ lông khác thường
Màu lục, vàng, tím, xanh dương
Khác biệt sánh với chim thường thấy qua
Chim trĩ cũng vẫn thua xa
Nhìn Công nó cũng khen là đẹp hơn.

Thế rồi cho đến một hôm
Thấy Đại Bàng lượn trên vòm trời cao
Lòng Công bỗng thấy khát khao
Bay lượn như đã từng bao nhiêu lần
Nhưng mà với một bộ lông
Nặng nề quá sức chẳng mong nhấc mình
Đâu còn những buổi bình minh
Bay vào nắng ấm tắm mình ban mai
Đâu còn xoải cánh lượn bay
Ngắm mây hồng của cuối ngày hoàng hôn
Bây giờ chẳng biết gì hơn
Chỉ đi dưới đất như con gà giò.

Chớ nên đánh đổi tự do
Để mà chỉ được vài giờ phô trương.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 5 năm 2021)

The Peacock
by Aesop

The Peacock, they say, did not at first have the beautiful feathers in which he now takes so much pride. These, Juno, whose favorite he was, granted to him one day when he begged her for a train of feathers to distinguish him from the other birds. Then, decked in his finery, gleaming with emerald, gold, purple, and azure, he strutted proudly among the birds. All regarded him with envy. Even the most beautiful pheasant could see that his beauty was surpassed.

Presently the Peacock saw an Eagle soaring high up in the blue sky and felt a desire to fly, as he had been accustomed to do. Lifting his wings he tried to rise from the ground. But the weight of his magnificent train held him down. Instead of flying up to greet the first rays of the morning sun or to bathe in the rosy light among the floating clouds at sunset, he would have to walk the ground more encumbered and oppressed than any common barnyard fowl.


Do not sacrifice your freedom for the sake of pomp and show.


No comments

Powered by Blogger.