Header Ads

Chắp Tay Niệm Phật


Nhạc phẩm: Chắp Tay Niệm Phật
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Quý Luân
Hát: Mai Thiên Vân

Lâng lâng dòng suối ngọt ngào
Diệu vi hương ngát lối vào cửa không
Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần
Lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng

Nhiệm huyền ánh sáng từ quang
Chắp tay niệm Phật trút ngàn khổ đau
Chắp tay niệm Phật nhiệm mầu
Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời

Con thành tâm kính lạy Ngài
Chắp tay niệm Phật hồn tươi trăng rằm
Nam Mô Bồ Tát Quán Âm
Chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Chắp tay niệm Phật tâm hoa cúng dường
Chắp tay niệm Phật mười phương
Đạo vàng chân lý mở đường độ sinh

Chắp tay niệm Phật kính thành
Mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca

Tuệ Nga


No comments

Powered by Blogger.