Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 105 - Cây Sồi Và Cây Lau


Cây Sồi Và Cây Lau

Một dòng suối nước uốn quanh
Hai bên lau sậy mọc xanh trên bờ
Có một cây Sồi thật to
Dứng cao sừng sững trên bờ suối kia
Mỗi khi cơn gió thổi về
Sồi hiên ngang đứng chẳng hề lo âu
Cây Lau thì cúi rạp đầu
Rì rào như thể âu sầu thở than. 

Sồi rằng: "Bạn đáng phàn nàn
Chỉ cơn gió thoảng cũng làm ngả nghiêng
Tôi đây hùng dũng đứng yên
Mặc gió gào thét chẳng phiền gì tôi."

Lau rằng: "Đừng lo cho tôi
Vì không muốn gãy chúng tôi cúi đầu
Còn như bạn cứ tự hào
Chống lại giông gió mãi sao được mà
Ngày ngày gió lớn thổi qua
Thế nào cũng có ngày mà thiệt thân."

Bỗng đâu một trận cuồng phong
Đi từ phương Bắc ầm ầm đến nơi
Lau thì cúi rạp thân người
Sồi thì vẫn đứng giữa trời hiên ngang
Thêm nhiều gió mạnh thổi sang
Sồi bung rễ đổ nằm ngang tiêu đời.

Khi yếu nhượng bộ chờ thời
Ngoan cố chống lại để rồi thiệt thân.

Bùi Phạm Thành
(ngày 8 tháng 5 năm 2021)

The Oak And The Reeds
by Aesop

A Giant Oak stood near a brook in which grew some slender Reeds. When the wind blew, the great Oak stood proudly upright with its hundred arms uplifted to the sky. But the Reeds bowed low in the wind and sang a sad and mournful song.

"You have reason to complain," said the Oak. "The slightest breeze that ruffles the surface of the water makes you bow your heads, while I, the mighty Oak, stand upright and firm before the howling tempest."

"Do not worry about us," replied the Reeds. "The winds do not harm us. We bow before them and so we do not break. You, in all your pride and strength, have so far resisted their blows. But the end is coming."

As the Reeds spoke a great hurricane rushed out of the north. The Oak stood proudly and fought against the storm, while the yielding Reeds bowed low. The wind redoubled in fury, and all at once the great tree fell, torn up by the roots, and lay among the pitying Reeds.

Better to yield when it is folly to resist, than to resist stubbornly and be destroyed.


No comments

Powered by Blogger.