Header Ads

Người Thiếu Nữ Đến Chùa Buổi Hoàng Hôn


Nhạc phẩm: Người Thiếu Nữ Đến Chùa Buổi Hoàng Hôn
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc & Hoà Âm: Quang Đạt
Hát: Vân Khánh


No comments

Powered by Blogger.