Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 106 - Con Sư Tử Già

Con Sư Tử Già

Một con Sư Tử rất già
Răng mòn, chân yếu thật là thảm thương
Nó đang nằm bẹp trên đường
Từng hơi thở ngắn còn vương cuối đời
Còn đâu oai dũng một thời
Còn đâu sức mạnh dưới trời gầm vang.

Kìa con Heo rừng nanh vàng
Rình rập thừa dịp đâm càn vào thân.
Con Bò đạp cho mấy chân,
Con Lừa vừa đá vừa lăng nhục lời.
Sức tàn lực kiệt hết thời
Vô phương chống đỡ tiêu đời mãnh Sư.

Cho dù đó là kẻ thù
Đánh kẻ ngã ngựa là đồ hèn thôi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 5 năm 2021)

The Old Lion
by Aesop

A Lion had grown very old. His teeth were worn away. His limbs could no longer bear him, and the King of Beasts was very pitiful indeed as he lay gasping on the ground, about to die.

Where now his strength and his former graceful beauty?

Now a Boar spied him, and rushing at him, gored him with his yellow tusk. A Bull trampled him with his heavy hoofs. Even a contemptible Ass let fly his heels and brayed his insults in the face of the Lion.


It is cowardly to attack the defenseless, though he be an enemy.No comments

Powered by Blogger.